Om oss Aktuellt Aktiviteter Historik Styrelse_Kontakt startsida

Jan Larsson


Bo Tronnersjö

Bo Carlsson

Christer Öjdemark

Per Nordén
Rolf Öhlin

Roger Larsson

Stig Bergsten

Bengt Avetun


Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Klubbmästare
Marknadsansvarig
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Suppleant

Jan Larsson
Bo Tronnersjö
Bo Carlsson
Christer Öjdemark
Delegeras
Per Nordén
Rolf Öhlin
Roger Larsson
Stig Bergsten
Bengt Avetun

Kontakt:
Jan Larsson
Bo Tronnersjö
Christer Öjdemark
Per Nordén
073-263 35 80
070-971 68 18
070-977 12 20
070-532 03 17
janne.e.larsson@gmail.com
bo.tronnersjo@gmail.com
christer.ojdemark@envac.se
per.norden@fonusost.seOrganisationsnr. 822001-9775                  Bankgiro 695-7286


Facebook:Linköpingsmusikerna