Om oss Aktuellt Aktiviteter Historik Styrelse_Kontakt startsida

Jan Larsson


Bo Tronnersjö

Bo Carlsson

Christer Öjdemark

Per Nordén
Rolf Öhlin

Roger Larsson

Stig Bergsten

Bengt Avetun


Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Klubbmästare
Marknadsansvarig
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Suppleant

Jan Larsson
Bo Tronnersjö
Bo Carlsson
Christer Öjdemark
Delegeras
Per Nordén
Rolf Öhlin
Roger Larsson
Stig Bergsten
Bengt Avetun

Kontakt:
Jan Larsson
Bo Tronnersjö
Christer Öjdemark
Per Nordén
073-263 35 80
070-971 68 18
070-977 12 20
070-532 03 17
janne.e.larsson@gmail.com
bo.tronnersjo@gmail.com
christer.ojdemark@envac.se
per.norden@fonusost.seOrganisationsnr. 822001-9775                  Bankgiro 695-7286


Facebook:Linköpingsmusikerna


Årsmötet hölls 2022-03-15 för 2021. (Se bilaga Protokoll och Verksamhetsberättelse för år 2021)

Noterades att föreningens ekonomi är god med ett eget kapital på 156 839 kr vid verksamhetsårets slut. Årets överskott (2021) blev 4.775 kr. Föreningens aktiviteter under året har varit flera. Tidigare jazzkurs har åter aktiverats efter pandemin. I Trädgårdsföreningen genomfördes 4 konserter i samarbete med Linköpings Kultur och fritidsförvaltning. 8 konserter var kontrakterade men pandemin medförde att 4 måste inställas. Vidare har programmet för ungdomsstipendium genomförts med 11 sökande och 4 antagna; slutkonsert utförd av de antagna ägde rum 9 oktober i Equmeniakyrkan.

Val av Styrelse för 2022

Ordförande: Jan Larsson Nyval 1 år
     
Ledamot: Rolf Öhlin Omval 2 år
Kassör: Christer Öjdemark Omval 2 år
Marknadsansvarig: Per Nordén Omval 2 år
Sekreterare: Bo Carlsson Omval 2 år
     
Vice ordförande: Bo Tronnersjö Omval 1 år
Ledamot: Roger Larsson Omval 1 år
Ledamot: Stig Bergsten Omval 1 år
Suppleant: Bengt Avetun Omval 1 år