Om oss Aktuellt Aktiviteter Historik Styrelse_Kontakt startsidaBo Tronnersjö
Christer Öjdemark
Per Nordén
Rolf Öhlin
Stig Bergsten
Jan Larsson
Bengt Avetun
Bo Carlsson
Roger Larsson
Ingemar Samuelsson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Klubbmästare
Marknadsansvarig
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Suppleant

Ingemar Samuelsson
Bo Tronnersjö
Jan Larsson  
Christer Öjdemark
Delegeras
Per Nordén
Roger Larsson
Bo Carlsson
Stig Bergsten
Rolf Öhlin
Bengt Avetun

Kontakt:
Ingemar Samuelsson 
Bo Tronnersjö
Jan Larsson
Christer Öjdemark
Per Nordén
073-096 01 15
070-971 68 18
073-263 35 80
070-977 12 20
070-532 03 17
ingemarsamuel@gmail.com
bo.tronnersjo@gmail.com
janne.e.larsson@gmail.com
christer.ojdemark@envac.se
per.norden@fonusost.seOrganisationsnr. 822001-9775                  Bankgiro 695-7286