Om oss Aktuellt Aktiviteter Historik Styrelse_Kontakt startsida

Linköpingsmusikernas ungdomsstipendium 2023

Nu är vårt ungdomsstipendium 2023 öppet för ansökan (ansökes senast 2 maj).
Mer info och anmälningblankett finns under Stipendium

Styrelsen kallar till Årsmöte 2023

Linköpingsmusikernas Kamratförening

Tid: tisdagen 2023-02-07 kl. 17:00-18:00

Plats: Skådebanans lokaler i Trädgårdsföreningen, Drottninggatan 40 Linköping

Kaffe och bullar serveras. Anmäl dig gärna till Roger Larsson roger.larsson1940@gmail.com

Årsavgiften 150 kr betalas på Bankgiro 695–7286.

Årsmötet för verksamhetsåret 2022 sker enligt fastställd dagordning i stadgarna.

1. Mötets öppnande
2. Parentation
3. Presentation av nya medlemmar.
4. Val av mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare.
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
7. Mötets behöriga utlysande.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
9. Revisorernas rapport.
10. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Val av ordförande för ett år.
12. Val av ledamöter till styrelsen.
13. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år.
14. Val av valberedning om två personer för ett år, varav en är sammankallande.
15. Bestämmande av medlems-/årsavgift.
16. Ärenden som framlagts av styrelsen.
17. Motioner som väckts, enligt dessa stadgar.
18. Övriga ärenden.
19. Mötets avslutande.

Välkomna!Boken och CD-boxen. "Dansorkestrar i Linköping under tre decennier”

Finns på vårt lager. Paketpris CD box och bok 350:-


Nya medlemmar: medlemsavgift 150kr betalas till vårt postgirokonto 695-7286.

Facebook:Linköpingsmusikerna

Jazzbiten

Programmakarna Nils-Inge Johansson och Bruno Andersson har skapat
konceptet Jazzbiten för lokalradion på 95,5 Hz.
Programmet sänds onsdagar kl 19.00 framöver med en repris onsdagen efter.
Det handlar förstås om jazzmusik.
Onsdagen den 14 oktober medverkade Ingemar Samuelsson och Stig Bergsten.
Ingemar berättar lite om kamratföreningen - starten och det som händer nu.
Stig berättar om Bergstens och den uthållighet som präglat
medlemmarna i orkestern. Allt varvat med jazzmusik, så klart.
Programmet ligger ute på Shownarrarnas hemsida, Program 4.
https://shownarrarna.se/aktuellt.htmlBoken och CD-boxen

Vår unika samling med Linköpings mest populära dansorkestrar under 1950-, 60- och 70-talen.
CD-boxen innehåller 48 orkestrar på 11 cd-skivor, varje orkester är representerade med fyra låtar var.

Boken 250 kr
CD-boxen 350 kr
Häfte till CD-boxen 30 kr


Paketpris 450 kr
Säljes genom kamratföreningens styrelsen.
(Se kontaktlista under STYRELSE)
 

Se information om boxen och boken under HISTORIK

Länkar till orkestrar/grupper om kommande evenemang

Smågrupper

Bergstens 9, se information och evenemang på www.bergstens9.se

Bar Quartet, se information och evenemang på www.facebook.com/lkpg.barquartet och www.musikmix.se

Dennis Östryd, se information och evenemang på www.dennisostryd.se

Jurassic Jazz Band, se information och evenemang på www.hagvall.se

Lenas Trio, se information och evenemang www.facebook.com/Lenas-Trio-1455612131401122 och soundcloud.com/lenastrio

Red Hot Jazz Band, se information och evenemang på www.hagvall.se

TOMBOLA
, se information och evenemang www.tombolalinkoping.se och www.facebook.com/tombolalinkoping/

Storband

Hardes Big Band, se information och evenemang på www.facebook.com/hardesbigband och www.hardes.se

Linköpings Storband, se information och evenemang på www.facebook.com/groups/linkopingsstorband och www.linkopingsstorband.se

Rydskogen Joymakers, se information och evenemang på www.rydskogenjoymakers.se

Temptation Jazz Band, se information och evenemang www.temptationjazzband.se och www.facebook.com/Temptation-Jazz-Band-472996472849191