Om oss Aktuellt Aktiviteter Historik Styrelse_Kontakt startsida

Slutrapport för Historikprojektet 2016.

Under 2011 påbörjades en uppföljare och fortsättning till häftet ”Jazz och dansmusik i Linköping under 1940-, 1950- och 1960-talen”.  Arbetet drogs igång under namnet Historikprojektet under ledning av Runerth Carlsson. Insamlingen av bilder, tidnings-notiser, övrigt material och minnen intensifierades. Men arbetet gick långsamt och mantrat löd ”Det får ta den tid det tar till dess att det blir klart”.

Under 2013 engagerades Stig Bergsten, för att med sina trycktekniska kunskaper, få in kunskapen om hur ett färdigt resultat i tryckt format skulle komma att se ut. Arbetet fortsatte enligt ovan nämnda mantra fram till början på 2015 då projektet gick i stå. Då beslutades att göra ett genomgripande omtag och nu siktade projektet in sig på en bok i A4-format. Datum för slutresultatet sattes till 26 november 2016 efter att kamrat-föreningen etablerat ett samarbete med Håkan Gilbertzon, Corren som då planerade en Corren Mera-dag. Den förväntades ge publicitet och ett uppsving av bokförsäljningen.

Tråkigt nog efter en lång tids sjukdom gick Runerth bort under året. Ingemar och Stig hade redan under hans bortavaro tagit på sig att ro det hela i hamn. Så i mars 2015 presenterade Ingemar Samuelsson ett förslag till en innehållsstruktur med en planering för att ha ett färdigt material för tryckning till hösten 2016. Nu intensifierades arbetet och antalet arbetsmöten utökades till det dubbla, två gånger i veckan. Att genomföra ett bokprojekt med så mycket forskning och uppgiftsinsamling som behövts här kräver många personliga kontakter, erfarenhet av musiklivet och dess förutsättningar. Det har varit en angelägen dokumentation, därför har gruppen för arbetet bestått av personer med ett stort kontaktnät bland nuvarande och tidigare musiker som verkat musikaliskt inom olika inriktningar inom dansmusiken. Utöver Ingemar och Stig har Per Nordén tagit en stor bit av ansvaret. Jan Larsson, Björn Englund, Bo Tronnersjö, Bengt Avetun och Roger Larsson är övriga som ingått i projektet.

Historikprojektets slutresultat blev en bok i A4-format som benämndes ”Dansorkestrar i Linköping under tre decennier” och behandlar 1950-, 1960- och 1970-talen. Innehållet i boken speglar mycken erfarenhet, kunnande och hårt arbete av många arrangörer, orkesterledare och musiker, som vi har velat belysa och bevara. Vi vill också framhålla att de som är upptagna i boken varit delaktiga och bidragit till en viktig kulturell folklig företeelse i Linköping och Sverige under denna period. Vår förhoppning är också att boken ska utgöra en del i ett kapitel över Linköpings historia.

Boken trycktes i 1200 exemplar av Mikael Wass, Danagård LiTHO AB i Ödeshög och 1120 ex var sålda innan jul 2016. Vi tackar för de bidrag vi fick till tryckningen, 15 000 kr av Westman-Wernerska stiftelsen och 10 000 av Hans Fromholtz Minnesstipendium.
Vi är mycket tacksamma gentemot Corren och Håkan Gilbertzon som hjälpte kamratföreningen med boksläppet och därigenom sålde nästan 300 ex av boken till Corren-prenumeranter. Vi sålde också c:a 300 ex till kommunen, c:a 200 ex till bokhandeln och resten sålde kamratföreningen. Vårt pris var 250 kr, sålde till Corren och bokhandeln för 160 kr.

Omdömet om boken har varit mycket positivt, vilket är mycket glädjande och att resultatet av nedlagt arbete blev mycket tillfredsställande för hela projektgruppen.

Ingemar Samuelsson och Stig Bergsten för projektgruppen.


« Tillbaka till Historik