Om oss Aktuellt Aktiviteter Historik Styrelse_Kontakt startsida
Linköpingsmusikernas Kamratförening har sorg. Ingemar, vår ordförande, fick till slut, efter tappert motstånd, ge upp för cancern. Trots sjukdomen fullföljde Ingemar sitt ordförandeskap på ett, som vanligt, lysande sätt; ödmjukt, fast och framåtinriktat.

Många kan vittna om Ingemars klokskap och vilja att driva föreningens verksamhet. Han styrde med hänsynsfull och fast hand de senaste stora projekten ”Dansorkestrar i Linköping under tre decennier” liksom CD-Boxen där inspelningar från en stor del av bokens orkestrar är samlade. Projekten, en unik kulturgärning i Linköping, krävde enormt arbete och samordning. Utan Ingemar hade dessa projekt inte nått målsnöret. Det fina ekonomiska resultatet från bokförsäljningen medför numera att föreningen varje år kan erbjuda stipendier till unga lovande musiker.

Ingemar ägnade en stor del av sitt liv åt musiken och musicerandet. Han var redan från ungdomsåren i början av 1960-talet, som trummis, klarinettist och saxofonist, en del i den omfattande orkesterkulturen i Linköping. I Nils Wanders orkester kompade han 1967-1968 internationella artistgrupper och sångsolister. 1979-1983 ledde han tillsammans med Nils Jonsson Metronomorkestern där en stor del av framträdandena var konserter med lokala körer och kända svenska artister. Som många andra blåsare i Linköping var Ingemar medlem i Bomans Pojkar, veteranorkestern från 1940-talet med marschmusik som specialitet.

Ingemar engagerade sig i betydande omfattning i föreningens årliga stipendiatverksamhet som omfattar ungdomar mellan 12-19 år. Hans musikkunskap, såväl inom populärmusiken som inom den klassiska musiken var, i kombination med hans skarpsinne, till stor hjälp när vi utvärderade ansökningarna från de enormt duktiga musikungdomar som finns omkring oss. Han deltog senast i oktober vid föreningens arrangerade stipendiatkonsert där han med sitt lugna och trygga sätt hälsade välkommen till 2020 års stipendiater.

Linköping har genom Ingemars bortgång mist en av de många musiker som så positivt färgat stadens musikliv sedan många decennier. Vi sörjer en god kamrat och sänder våra tankar till Ingemars familj.

För Linköpingsmusikerna
Bo Carlsson o Christer Öjdemark